Skip to content

Pornografi: åsikter och värderingar

september 6, 2014

 

9878744

Pornografi!

Blotta ordet väcker starka känslor.

Å ena sidan representerar pornografin alltjämt för många människor sexualitetens definitiva frigörelse från förtryckande strukturer ur det förgångna, saknade av få och missbrukade av många, ett välkommet lössläppande av den urkraft som de flesta av oss nog vill se ges samma fria rörlighet som globaliseringens anhängare vill se för varor och tjänster. Å andra sidan symboliserar den också för många en kommersialisering av sexualiteten, en objektifiering av främst den kvinnliga sexualiteten, och en undervegetation av prostitution, droger och annan kriminalitet, plus en unken doft av avarter som ingen sexualprofet i världen rimligen kan ställa sig bakom, parafilier som koprofili och actrotomofili, för att bara nämna några av de mer tveksamma beteenden som finns (det vimlar av roliga parafilier, och de utgör en rätt underhållande läsning, det ska villigt erkännas..om man kan undertrycka kräkreflexen, vill säga). Det som borde respekteras och hyllas som en av den mänskliga existens främsta uttrycksmedel förvandlas alltså istället till något grovt, förvrängt och tarvligt, en kommersens nedsmutsning utav en nobel och i grunden livsbejakande urkraft.

En kluven bild av ett komplext fenomen, milt sagt.

Skildringar av mänsklig sexualitet i ord och bild har en lång historia, förmodligen lika lång som människan funnits som kulturell varelse, och inget samhälle och ingen tid har nog varit utan sexuella skildringar i bild eller text. Detta borde i sig inte vara särskilt kontroversiellt (utom i miljöer där sexualitet per definition ses som något lågt och djuriskt, som vi endast bör ägna sig åt vid fortplantning, och då helst i nedsövt tillstånd), då sexualitet är en central drivkraft hos allt levande, och i synnerhet hos människan, eftersom fenomenet hos oss på ett fundamentalt sätt påverkar våra själsliv, vår människosyn, samhälle, politik och moral. Och konsten. Hur skulle konsten kunna ignorera en så mäktig kraft? Själva tanken torde vara löjeväckande för det stora flertalet. Men då pornografin kommit att förknippas med kommersialisering och objektifiering, långt ifrån 1960-talets befrielsesymbolik, så har fenomenet kommit att häftigt kritiseras, krav på totalförbud har höjts, och barnporr är sedan länge kriminaliserat i flertalet länder, vilket väl ingen normal människa torde sörja över. I Sverige får inte heller våldspornografi säljas och distribueras (vad som är våldspornografi kan emellertid diskuteras; om jag inte minns fel så klagade sadomasochisterna högljutt då deras form av sex på detta sätt stigmatiserades, och är inte S/M, efter homosexualitet, den vanligaste formen av låt oss kalla det ”sexuell undergrupp”?) Men det finns ju gradskillnader även i Helvetet som bekant, och mildare former av S/M torde numera vara tillåtet att skildra i Sverige, fast jag inte med säkerhet kan säga hur det ligger till med den saken, då min tid som porr-konsument, som aldrig var särskilt stor, sedan länge är avsomnad. Nu försöker jag skriva erotika själv, vilket är avsevärt mera stimulerande.

Låt oss emellertid försöka enas om två saker: pornografi i klassisk definition har i 9 fall av 10 inget med konstnärlighet att göra, även om undantag alltid finns till varje regel. Och erotika i lika klassisk definition har väldigt lite med pornografi att göra. Det förra handlar nästan uteslutande om att tjäna pengar. Det senare handlar om att på ett konstnärligt sätt utforska eller beskriva den mänskliga sexualiteten. Att man sedan kan tjäna pengar även på erotika gör den inte pornografisk! Allt handlar om perspektiv, något som ofta saknas i debatten.

Så begreppen måste hyfsas. Mitt ställningstagande i frågan kan sammanfattas i tre punkter, av vilka två överlappar varann:

1) Ett förbud mot pornografi är praktiskt ogenomförbart, därför att man inte skulle kunna komma överens om en objektiv definition av begreppet, och ej heller, som en konsekvens därav, någon klar gränsdragning mellan ”pornografi” och ”erotika.” När man betänker att vissa människor finner anstöt av att se en ammande moder, så inser man att ett förbud mot sexuella skildringar i bild och skrift bara skulle leda till extrem godtycklighet hos de som satts att bedöma saken, vilket bland annat skulle få groteska konsekvenser för konstnärliga utövare. Är Venus Från Milo pornografi? Ja, för extremister är hon med stor sannolikhet det, så hon skulle inte få visas, utom möjligen i böcker om konsthistoria. Och vi som är intresserade av film, t.ex von Triers filmer, ofta fyllda av sexuella skildringar, vilken typ av samhällsklimat skulle vi hamna i? Hur skulle en censurmyndighet kunna jämka samman extrema ståndpunkter? Svaret är att det skulle de inte kunna. De ska inte ens tillåtas försöka..

2) En situation som den som beskrivs i punkt 1 ovan skulle också strida mot den i ett demokratiskt samhälle självklara yttrandefriheten, och som en konsekvens leda till kraftiga och orimliga restriktioner inom vissa yrken, eftersom både konstnärer och de som arbetar med t.ex reklam skulle riskera att drabbas av juridiska efterverkningar, om de ens vågade antyda sexualitet eller blott en naken människokropp på ett ”grafiskt och för samhällsmoralen oacceptabelt sätt” (citat från en tänkt porrkritiker.) Det skulle alltså även resultera i ett stort demokratiskt underskott.

3) Ett totalförbud mot pornografi skulle, förutom att ha ringa effekt på t.ex prostitution, endast tjäna de mörkermän som vill leda oss tillbaka till den tid så sexualitet, särskilt kvinnlig sådan, var belagd med skam-stämpel, och dit vill nog få av oss igen, inte ens de som kanske ändå upprörs över pornografins avarter och sunkiga undervegetation.

Ser jag då inga problem med pornografin, och i så fall, vad vill jag göra åt saken? Självklart finns det inom pornografin just den undervegetation av kriminalitet, prostitution, drogmissbruk och trafficking som aggressivt ska stävjas, och inte ges moralisk legitimitet på något sätt, då det handlar om starka gruppers utnyttjande av svaga. Men invändningarna mot ett förbud kvarstår. Jag ser hellre då att ett kraftfullt utökat internationellt polissamarbete sätts in, gärna tillsammans med motsvarande socio-ekonomiska åtgärder, för att minimera t.ex prostitution, än att yttrandefriheten skall tvingas ta ytterligare ett steg bakåt, vilket ändå bara resulterar i en tom gest, då det jag kallar undervegetationen på intet sätt skulle upplösas genom att pornografin försvann.

Annonser

From → Uncategorized

Kommentera

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: